VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
 
Ugunsdrošības sistēmas

Īpašuma aizsardzība no ugunsgrēka ir ļoti sarežģīts uzdevums, tā kā Jūs nevar zināt, kas varētu kļūt par ugunsgrēka cēloni. Tomēr Jūs varat uzstādīt ugunsdrošības signalizāciju, lai savlaicīgi saņemtu signālu par aizdegšanās vietu un spētu veikt nepieciešamos pasākumus.  

 
Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas ir nepieciešamas ne tikai birojos, noliktavās, sabiedriskās ēkās u.t.t., kur šādu sistēmu uzstādīšanas nepieciešamību diktē ne tikai vēlme nodrošināt savu īpašumu, bet arī likumdošanas normatīvi. Tādas sistēmas ir ļoti noderīgas arī privātmājās un dzīvokļos.
Piemēram, lai aizsargātu telpas, kurās ugunsgrēka izcelšanās ir visvairāk iespējama – viesistabā ar kamīnu, virtuvē, katla telpā, vai garāžā.
 
Saskaņā ar visiem noteikumiem uzstādītās ugunsdrošības signalizācijas esamība tāpat ir nopietna priekšrocība, veicot Jūsu īpašuma apdrošināšanu.
 

SIA "Respekts" apsardze piedāvā:

  • Veikt objekta apsekošanu;
  • Veikt projekta izstrādi un saskaņošanu ar attiecīgajām institūcijām ugunsdrošības jautājumos;
  • Veikt ugunsdrošības sistēmas montāžu;
  • Veikt apziņošanas sistēmas montāžu;
  • Veikt tehnisko apkalpošanu.

 

Ir ļoti svarīgi plānot ugunsdrošības signalizāciju laicīgi un integrēt to kopā ar citām drošības sistēmām Jūsu īpašumā.

Ugunsdrošības sistēma privātām vajadzībām

Apsardzes firma Respekts iesaka ugunsdrošības sistēmu uzstādīt visiem privātmāju īpašniekiem, kuriem mājās atrodas kamīns, apkures sistēmas telpa vai sauna. Šādas sistēmas uzstādīšana, principā, būtu vēlama katrā mājas virtuvē un dzīvojamajā istabā, kur parasti notiek saviesīgi pasākumi.

Kā zināms, bīstamākais periods ugunsdrošības ziņā privātmājas ir apkures sezonas sākums, kad tiek atsākta mājokļa kurināšana un uguns iekuršana kamīnā. Tāpat daudzi nelaimes gadījumi, kuru cēlonis ir uguns, sākas Ziemassvētku laikā, kad cilvēki dedzina sveces, pienācīgi nepadomājot par drošības jautājumiem. Nereti nelaimes gadījumi notiek tieši tādēļ, ka nelaime nav laikus pamanīta. Ugunsdrošības sistēmas uzstādīšana ļauj konstatēt uguns esamību objektā un brīdina par to jau pašā sākumā, jo sistēma reaģē arī uz dūmu klātbūtni telpā.

4123

Apziņošanas sistēmas

Apsardzes firma SIA Respekts piedāvā uzstādīt arī apziņošanas sistēmas. Pamatās šādas sistēmas dalās ugunsdrošības apziņošanā un, atkarībā no objekta rakstura: informācijas, komerciāla apziņošana, dienesta informācijam fona mūzika u.t.t.. Paziņojumi var skanēt visā objektā vienlaicīgi vai arī jebkurā, atsevišķi izvēlētā zonā, kura tiek noteikta vadoties no situācijas objektā. Sistēmas struktūra  tiek noteikta vadoties no objekta specifikas un var būt visdažādākā - no vienkāršas paztiprinātāju ķēdes līdz daudzfunkcionālam informācijas kompleksam, kurš ir objekta kopējās drošības sistēmas pamat sastāvdaļa.