VTEM BannersVTEM BannersVTEM BannersVTEM Banners
 
Statistika

SIA "Respekts" operatīvo norīkojumu darba rezultāti laika posmā no 01.01.10 - 30.06.10.

Par zādzības mēģinājumu, uz aizdomu pamata aizturētas un nodotas policijai 43 personas.
Par huligānisku un nepiedienīgu uzvedību aizturētas un nodotas policijai 26 personas.
Konflikti atrisināti uz vietas neiesaistot policijas dežūrnorīkojumu - 46 gadījumi.
Novērsta nelikumīga iekļūšana apsargājamos objektos 3 gadījumos.
Novērstas 2 tehniskās avārijas.
Konstatēts, uzsākts dzēst un izsaukts VUGD 2 ugunsgrēku gadījumā.

 

SIA "Respekts" operatīvo norīkojumu darba rezultāti laika posmā no 01.01.09 - 30.06.09.

Par zādzības mēģinājumu, uz aizdomu pamata aizturētas un nodotas policijai 103 personas.
Par huligānisku un nepiedienīgu uzvedību aizturētas un nodotas policijai 69 personas.
Konflikti atrisināti uz vietas neiesaistot policijas dežūrnorīkojumu - 149 gadījumi.
Par mēģinājumu nelikumīgi iekļūt apsargājamā objektā (izsitot stiklu) aizturētas un nodotas policijai 46 personas.
Novēŗsta nelikumīga iekļūšana apsargājamos objektos 12 gadījumos.
Divos gadījumos informētas atbildīgās personas par to, ka apsargājamos objektos problēma ar ūdensvadu, kā rezultātā objektā nav radušies lieli materiālie zaudējumi.

SIA "Respekts" operatīvo norīkojumu darba rezultāti laika posmā no 01.01.08 - 31.12.08.

Par zādzības mēģinājumu, uz aizdomu pamata aizturētas un nodotas policijai 73 personas.
Par huligānisku un nepiedienīgu uzvedību aizturētas un nodotas policijai 53 personas.
Konflikti atrisināti uz vietas neiesaistot policijas dežūrnorīkojumu - 89 gadījumi.
Novērsta nelikumīga iekļūšana apsargājamos objektos 37 gadījumos.
Lokalizēts ugunsgrēks 5 gadījumos.